โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 15, 156, 15678 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 15, 156, 15678 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 15, 156, 15678 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 15, 156, 15678 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 15, 156, 15678 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 15, 156, 15678 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 15 คือ
13515

ตัวประกอบของ 156 คือ
12346121326395278156

ตัวประกอบของ 15678 คือ
123691318263967781171342012344026038711206174226135226783915678

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 15, 156, 15678 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 15, 156, 15678 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 15, 156, 15678 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ 3
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 15, 156, 15678 = 3

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 15, 156, 15678 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

3
)15
156
15678
5525226
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 15, 156, 15678 คือ = 3