โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 1485, 1991, 2530 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 1485, 1991, 2530 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 1485, 1991, 2530 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 1485, 1991, 2530 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 1485, 1991, 2530 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 1485, 1991, 2530 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 1485 คือ
1359111527334555991351652974951485

ตัวประกอบของ 1991 คือ
1111811991

ตัวประกอบของ 2530 คือ
12510112223465511011523025350612652530

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 1485, 1991, 2530 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 1485, 1991, 2530 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 1485, 1991, 2530 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ 11
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 1485, 1991, 2530 = 11

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 1485, 1991, 2530 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

11
)1485
1991
2530
135181230
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 1485, 1991, 2530 คือ = 11
ห.ร.ม.ของจำนวนนับอื่นๆที่น่าสนใจ