โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 148, 364, 724 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 148, 364, 724 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 148, 364, 724 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 148, 364, 724 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 148, 364, 724 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 148, 364, 724 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 148 คือ
1243774148

ตัวประกอบของ 364 คือ
1247131426285291182364

ตัวประกอบของ 724 คือ
124181362724

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 148, 364, 724 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 148, 364, 724 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 148, 364, 724 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ 2, 2
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 148, 364, 724 = 2 x 2 = 4

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 148, 364, 724 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)148
364
724
2
)74
182
362
3791181
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 148, 364, 724 คือ = 2 x 2 = 4