โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 144, 96, 432 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 144, 96, 432 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 144, 96, 432 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 144, 96, 432 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 144, 96, 432 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 144, 96, 432 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 144 คือ
123468912161824364872144

ตัวประกอบของ 96 คือ
123468121624324896

ตัวประกอบของ 432 คือ
1234689121618242736485472108144216432

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 144, 96, 432 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 144, 96, 432 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 144, 96, 432 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ 2, 2, 2, 2, 3
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 144, 96, 432 = 2 x 2 x 2 x 2 x 3 = 48

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 144, 96, 432 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)144
96
432
2
)72
48
216
2
)36
24
108
2
)18
12
54
3
)9
6
27
329
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 144, 96, 432 คือ = 2 x 2 x 2 x 2 x 3 = 48