โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 144, 216 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 144, 216 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 144, 216 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 144, 216 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 144, 216 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 144, 216 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 144 คือ
123468912161824364872144

ตัวประกอบของ 216 คือ
123468912182427365472108216

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 144, 216 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 144, 216 คือ 72

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 144, 216 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
144 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x2x3x3  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
216 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x3x3x3  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 144, 216 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 2, 2, 2, 3, 3
ตอบ ห.ร.ม.ของ 144, 216 = 2 x 2 x 2 x 3 x 3 = 72

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 144, 216 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)144
216
2
)72
108
2
)36
54
3
)18
27
3
)6
9
23
ตอบ ห.ร.ม.ของ 144, 216 คือ = 2 x 2 x 2 x 3 x 3 = 72

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 144, 216 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 216 ด้วยจำนวนน้อย 144
        1
144
)216
144
72
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 72 ไปหาร 144
      2
72
)144
144
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 72
ตอบ ห.ร.ม.ของ 144, 216 = 72