โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 142235 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 142235 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 142235 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 142235 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 142235 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้
ห.ร.ม. คือ ตัวหารร่วมที่มากที่สุดของจำนวนใดๆ ตั้งแต่ 2 จำนวนขึ้นไปน่ะจ๊ะ เพราะถ้าเป็นเลข 1 จำนวนตัวมันเองคือ ห.ร.ม.ของตัวมันเองไม่ต้องมานั่งคิดให้เสียเวลา

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 142235 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 142235 คือ
1528447142235

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 142235 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 142235 คือ 142235

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 142235 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
142235 แยกตัวประกอบได้ = 5x28447  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 142235 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 5, 28447
ตอบ ห.ร.ม.ของ 142235 = 5 x 28447 = 142235

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 142235 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

5
)142235
28447
)28447
1
ตอบ ห.ร.ม.ของ 142235 คือ = 5 x 28447 = 142235