โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 140, 385, 220 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 140, 385, 220 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 140, 385, 220 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 140, 385, 220 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 140, 385, 220 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 140, 385, 220 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 140 คือ
12457101420283570140

ตัวประกอบของ 385 คือ
15711355577385

ตัวประกอบของ 220 คือ
1245101120224455110220

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 140, 385, 220 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 140, 385, 220 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 140, 385, 220 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ 5
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 140, 385, 220 = 5

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 140, 385, 220 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

5
)140
385
220
287744
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 140, 385, 220 คือ = 5