โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 140, 170 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 140, 170 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 140, 170 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 140, 170 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 140, 170 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 140, 170 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 140 คือ
12457101420283570140

ตัวประกอบของ 170 คือ
12510173485170

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 140, 170 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 140, 170 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 140, 170 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ 2, 5
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 140, 170 = 2 x 5 = 10

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 140, 170 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)140
170
5
)70
85
1417
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 140, 170 คือ = 2 x 5 = 10

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 140, 170 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 170 ด้วยจำนวนน้อย 140
        1
140
)170
140
30
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 30 ไปหาร 140
      4
30
)140
120
20
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 20 ไปหาร 30
     1
20
)30
20
10
ขั้นที่ 4 เอาเศษที่ได้คือ 10 ไปหาร 20
     2
10
)20
20
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 10
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 140, 170 = 10