โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 14, 50, 125 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 14, 50, 125 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 14, 50, 125 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 14, 50, 125 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 14, 50, 125 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 14, 50, 125 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 14 คือ
12714

ตัวประกอบของ 50 คือ
125102550

ตัวประกอบของ 125 คือ
1525125

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 14, 50, 125 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 14, 50, 125 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 14, 50, 125 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ -
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 14, 50, 125 = 😭ไม่สามารถหาห.ร.มด้วยวิธีแยกตัวประกอบได้น่ะจ๊ะ
ห.ร.ม.ของจำนวนนับอื่นๆที่น่าสนใจ