โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 14, 49, 140 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 14, 49, 140 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 14, 49, 140 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 14, 49, 140 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 14, 49, 140 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 14, 49, 140 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 14 คือ
12714

ตัวประกอบของ 49 คือ
1749

ตัวประกอบของ 140 คือ
12457101420283570140

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 14, 49, 140 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 14, 49, 140 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 14, 49, 140 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ 7
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 14, 49, 140 = 7

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 14, 49, 140 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

7
)14
49
140
2720
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 14, 49, 140 คือ = 7