โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 14, 22, 35, 2535 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 14, 22, 35, 2535 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 14, 22, 35, 2535 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 14, 22, 35, 2535 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 14, 22, 35, 2535 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 14, 22, 35, 2535 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 14 คือ
12714

ตัวประกอบของ 22 คือ
121122

ตัวประกอบของ 35 คือ
15735

ตัวประกอบของ 2535 คือ
135131539651691955078452535

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 14, 22, 35, 2535 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 14, 22, 35, 2535 คือ 1

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 14, 22, 35, 2535 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
14 แยกตัวประกอบได้ = 2x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
22 แยกตัวประกอบได้ = 2x11  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
35 แยกตัวประกอบได้ = 5x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
2535 แยกตัวประกอบได้ = 3x5x13x13  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 14, 22, 35, 2535 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ -
ตอบ ห.ร.ม.ของ 14, 22, 35, 2535 = 😭ไม่สามารถหาห.ร.มด้วยวิธีแยกตัวประกอบได้น่ะจ๊ะ