โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 1350, 18000, 9450 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 1350, 18000, 9450 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 1350, 18000, 9450 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 1350, 18000, 9450 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 1350, 18000, 9450 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 1350, 18000, 9450 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 1350 คือ
12356910151825273045505475901351502252704506751350

ตัวประกอบของ 18000 คือ
123456891012151618202425303640454850607275809010012012514415018020022524025030036037540045050060072075090010001125120015001800200022503000360045006000900018000

ตัวประกอบของ 9450 คือ
123567910141518212527303542455054637075901051261351501751892102252703153503784505256306759451050135015751890315047259450

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 1350, 18000, 9450 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 1350, 18000, 9450 โดยการแยกตัวประกอบ

18000 = 2 x 2 x 2 x 2 x 3 x 3 x 5 x 5 x 5 ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบของ 1350, 18000, 9450 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ 2, 3, 3, 5, 5
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 1350, 18000, 9450 = 2 x 3 x 3 x 5 x 5 = 450

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 1350, 18000, 9450 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)1350
18000
9450
3
)675
9000
4725
3
)225
3000
1575
5
)75
1000
525
5
)15
200
105
34021
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 1350, 18000, 9450 คือ = 2 x 3 x 3 x 5 x 5 = 450