โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 130, 195 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 130, 195 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 130, 195 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 130, 195 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 130, 195 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 130, 195 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 130 คือ
12510132665130

ตัวประกอบของ 195 คือ
13513153965195

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 130, 195 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 130, 195 คือ 65

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 130, 195 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
130 แยกตัวประกอบได้ = 2x5x13  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
195 แยกตัวประกอบได้ = 3x5x13  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 130, 195 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 5, 13
ตอบ ห.ร.ม.ของ 130, 195 = 5 x 13 = 65

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 130, 195 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

5
)130
195
13
)26
39
23
ตอบ ห.ร.ม.ของ 130, 195 คือ = 5 x 13 = 65

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 130, 195 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 195 ด้วยจำนวนน้อย 130
        1
130
)195
130
65
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 65 ไปหาร 130
      2
65
)130
130
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 65
ตอบ ห.ร.ม.ของ 130, 195 = 65