โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 12, 54, 9 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 12, 54, 9 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 12, 54, 9 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 12, 54, 9 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 12, 54, 9 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 12, 54, 9 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 12 คือ
1234612

ตัวประกอบของ 54 คือ
12369182754

ตัวประกอบของ 9 คือ
139

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 12, 54, 9 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 12, 54, 9 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 12, 54, 9 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ 3
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 12, 54, 9 = 3

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 12, 54, 9 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

3
)12
54
9
4183
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 12, 54, 9 คือ = 3