โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 12, 2745 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 12, 2745 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 12, 2745 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 12, 2745 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 12, 2745 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 12, 2745 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 12 คือ
1234612

ตัวประกอบของ 2745 คือ
13591545611833055499152745

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 12, 2745 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 12, 2745 คือ 3

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 12, 2745 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
12 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x3  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
2745 แยกตัวประกอบได้ = 3x3x5x61  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 12, 2745 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 3
ตอบ ห.ร.ม.ของ 12, 2745 = 3

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 12, 2745 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

3
)12
2745
4915
ตอบ ห.ร.ม.ของ 12, 2745 คือ = 3

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 12, 2745 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 2745 ด้วยจำนวนน้อย 12
       228
12
)2745
2736
9
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 9 ไปหาร 12
     1
9
)12
9
3
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 3 ไปหาร 9
    3
3
)9
9
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 3
ตอบ ห.ร.ม.ของ 12, 2745 = 3