โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 11, 7 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 11, 7 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 11, 7 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 11, 7 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 11, 7 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 11, 7 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 11 คือ
111

ตัวประกอบของ 7 คือ
17

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 11, 7 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 11, 7 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 11, 7 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ -
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 11, 7 = 😭ไม่สามารถหาห.ร.มด้วยวิธีแยกตัวประกอบได้น่ะจ๊ะ

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 11, 7 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 11 ด้วยจำนวนน้อย 7
       1
7
)11
7
4
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 4 ไปหาร 7
    1
4
)7
4
3
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 3 ไปหาร 4
    1
3
)4
3
1
ขั้นที่ 4 เอาเศษที่ได้คือ 1 ไปหาร 3
    3
1
)3
3
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 1
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 11, 7 = 1