โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 11, 5 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 11, 5 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 11, 5 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 11, 5 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 11, 5 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 11, 5 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 11 คือ
111

ตัวประกอบของ 5 คือ
15

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 11, 5 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 11, 5 คือ 1

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 11, 5 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
11 แยกตัวประกอบได้ = 11  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
5 แยกตัวประกอบได้ = 5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 11, 5 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ -
ตอบ ห.ร.ม.ของ 11, 5 = 😭ไม่สามารถหาห.ร.มด้วยวิธีแยกตัวประกอบได้น่ะจ๊ะ

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 11, 5 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 11 ด้วยจำนวนน้อย 5
       2
5
)11
10
1
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 1 ไปหาร 5
    5
1
)5
5
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 1
ตอบ ห.ร.ม.ของ 11, 5 = 1
ห.ร.ม.ของจำนวนนับอื่นๆที่น่าสนใจ