โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 11, 121, 110 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 11, 121, 110 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 11, 121, 110 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 11, 121, 110 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 11, 121, 110 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 11, 121, 110 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 11 คือ
111

ตัวประกอบของ 121 คือ
111121

ตัวประกอบของ 110 คือ
12510112255110

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 11, 121, 110 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 11, 121, 110 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 11, 121, 110 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ 11
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 11, 121, 110 = 11

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 11, 121, 110 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

11
)11
121
110
11110
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 11, 121, 110 คือ = 11