โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 108, 288, 162 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 108, 288, 162 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 108, 288, 162 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 108, 288, 162 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 108, 288, 162 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 108, 288, 162 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 108 คือ
1234691218273654108

ตัวประกอบของ 288 คือ
1234689121618243236487296144288

ตัวประกอบของ 162 คือ
1236918275481162

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 108, 288, 162 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 108, 288, 162 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 108, 288, 162 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ 2, 3, 3
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 108, 288, 162 = 2 x 3 x 3 = 18

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 108, 288, 162 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)108
288
162
3
)54
144
81
3
)18
48
27
6169
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 108, 288, 162 คือ = 2 x 3 x 3 = 18