โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 104 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 104 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 104 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 104 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 104 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้
ห.ร.ม. คือ ตัวหารร่วมที่มากที่สุดของจำนวนใดๆ ตั้งแต่ 2 จำนวนขึ้นไปน่ะจ๊ะ เพราะถ้าเป็นเลข 1 จำนวนตัวมันเองคือ ห.ร.ม.ของตัวมันเองไม่ต้องมานั่งคิดให้เสียเวลา

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 104 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 104 คือ
1248132652104

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 104 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 104 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 104 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ 2, 2, 2, 13
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 104 = 2 x 2 x 2 x 13 = 104

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 104 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)104
2
)52
2
)26
13
)13
1
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 104 คือ = 2 x 2 x 2 x 13 = 104
ห.ร.ม.ของจำนวนนับอื่นๆที่น่าสนใจ