โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 101, 1212 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 101, 1212 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 101, 1212 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 101, 1212 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 101, 1212 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 101, 1212 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 101 คือ
1101

ตัวประกอบของ 1212 คือ
12346121012023034046061212

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 101, 1212 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 101, 1212 คือ 101

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 101, 1212 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
101 แยกตัวประกอบได้ = 101  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
1212 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x3x101  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 101, 1212 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 101
ตอบ ห.ร.ม.ของ 101, 1212 = 101

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 101, 1212 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

101
)101
1212
112
ตอบ ห.ร.ม.ของ 101, 1212 คือ = 101

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 101, 1212 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 1212 ด้วยจำนวนน้อย 101
        12
101
)1212
1212
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 101
ตอบ ห.ร.ม.ของ 101, 1212 = 101
ห.ร.ม.ของจำนวนนับอื่นๆที่น่าสนใจ