โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 1001, 5005 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 1001, 5005 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 1001, 5005 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 1001, 5005 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 1001, 5005 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 1001, 5005 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 1001 คือ
17111377911431001

ตัวประกอบของ 5005 คือ
1571113355565779114338545571510015005

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 1001, 5005 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 1001, 5005 คือ 1001

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 1001, 5005 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
1001 แยกตัวประกอบได้ = 7x11x13  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
5005 แยกตัวประกอบได้ = 5x7x11x13  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 1001, 5005 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 7, 11, 13
ตอบ ห.ร.ม.ของ 1001, 5005 = 7 x 11 x 13 = 1001

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 1001, 5005 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

7
)1001
5005
11
)143
715
13
)13
65
15
ตอบ ห.ร.ม.ของ 1001, 5005 คือ = 7 x 11 x 13 = 1001

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 1001, 5005 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 5005 ด้วยจำนวนน้อย 1001
         5
1001
)5005
5005
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 1001
ตอบ ห.ร.ม.ของ 1001, 5005 = 1001