โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 100, 300600 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 100, 300600 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 100, 300600 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 100, 300600 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 100, 300600 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 100, 300600 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 100 คือ
124510202550100

ตัวประกอบของ 300600 คือ
1234568910121518202425303640455060727590100120150167180200225300334360450501600668835900100213361503167018002004250530063340400841755010601266807515835010020120241252515030167002004025050300603340037575501006012075150100200150300300600

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 100, 300600 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 100, 300600 คือ 100

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 100, 300600 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
100 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x5x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
300600 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x3x3x5x5x167  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 100, 300600 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 2, 2, 5, 5
ตอบ ห.ร.ม.ของ 100, 300600 = 2 x 2 x 5 x 5 = 100

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 100, 300600 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)100
300600
2
)50
150300
5
)25
75150
5
)5
15030
13006
ตอบ ห.ร.ม.ของ 100, 300600 คือ = 2 x 2 x 5 x 5 = 100

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 100, 300600 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 300600 ด้วยจำนวนน้อย 100
        3006
100
)300600
300600
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 100
ตอบ ห.ร.ม.ของ 100, 300600 = 100