โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 100, 200, 300, 400 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 100, 200, 300, 400 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 100, 200, 300, 400 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 100, 200, 300, 400 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 100, 200, 300, 400 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 100, 200, 300, 400 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 100 คือ
124510202550100

ตัวประกอบของ 200 คือ
124581020254050100200

ตัวประกอบของ 300 คือ
123456101215202530506075100150300

ตัวประกอบของ 400 คือ
1245810162025405080100200400

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 100, 200, 300, 400 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 100, 200, 300, 400 คือ 100

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 100, 200, 300, 400 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
100 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x5x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
200 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x5x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
300 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x3x5x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
400 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x2x5x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 100, 200, 300, 400 ออกมา คือ 2, 2, 5, 5
ตอบ ห.ร.ม.ของ 100, 200, 300, 400 = 2 x 2 x 5 x 5 = 100

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 100, 200, 300, 400 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)100
200
300
400
2
)50
100
150
200
5
)25
50
75
100
5
)5
10
15
20
1234
ตอบ ห.ร.ม.ของ 100, 200, 300, 400 คือ = 2 x 2 x 5 x 5 = 100