โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 100, 150, 220, 1000 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 100, 150, 220, 1000 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 100, 150, 220, 1000 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 100, 150, 220, 1000 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 100, 150, 220, 1000 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 100, 150, 220, 1000 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 100 คือ
124510202550100

ตัวประกอบของ 150 คือ
12356101525305075150

ตัวประกอบของ 220 คือ
1245101120224455110220

ตัวประกอบของ 1000 คือ
1245810202540501001252002505001000

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 100, 150, 220, 1000 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 100, 150, 220, 1000 คือ 10

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 100, 150, 220, 1000 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
100 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x5x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
150 แยกตัวประกอบได้ = 2x3x5x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
220 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x5x11  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
1000 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x5x5x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 100, 150, 220, 1000 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 2, 5
ตอบ ห.ร.ม.ของ 100, 150, 220, 1000 = 2 x 5 = 10

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 100, 150, 220, 1000 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)100
150
220
1000
5
)50
75
110
500
101522100
ตอบ ห.ร.ม.ของ 100, 150, 220, 1000 คือ = 2 x 5 = 10