โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 100, 1000, 10000 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 100, 1000, 10000 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 100, 1000, 10000 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 100, 1000, 10000 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 100, 1000, 10000 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 100, 1000, 10000 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 100 คือ
124510202550100

ตัวประกอบของ 1000 คือ
1245810202540501001252002505001000

ตัวประกอบของ 10000 คือ
12458101620254050801001252002504005006251000125020002500500010000

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 100, 1000, 10000 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 100, 1000, 10000 คือ 100

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 100, 1000, 10000 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
100 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x5x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
1000 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x5x5x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
10000 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x2x5x5x5x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 100, 1000, 10000 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 2, 2, 5, 5
ตอบ ห.ร.ม.ของ 100, 1000, 10000 = 2 x 2 x 5 x 5 = 100

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 100, 1000, 10000 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)100
1000
10000
2
)50
500
5000
5
)25
250
2500
5
)5
50
500
110100
ตอบ ห.ร.ม.ของ 100, 1000, 10000 คือ = 2 x 2 x 5 x 5 = 100