โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 10, 4, 6 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 10, 4, 6 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 10, 4, 6 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 10, 4, 6 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 10, 4, 6 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 10, 4, 6 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 10 คือ
12510

ตัวประกอบของ 4 คือ
124

ตัวประกอบของ 6 คือ
1236

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 10, 4, 6 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 10, 4, 6 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 10, 4, 6 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ 2
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 10, 4, 6 = 2

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 10, 4, 6 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)10
4
6
523
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 10, 4, 6 คือ = 2
ห.ร.ม.ของจำนวนนับอื่นๆที่น่าสนใจ