โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 10, 25, 1052 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 10, 25, 1052 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 10, 25, 1052 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 10, 25, 1052 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 10, 25, 1052 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 10, 25, 1052 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 10 คือ
12510

ตัวประกอบของ 25 คือ
1525

ตัวประกอบของ 1052 คือ
1242635261052

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 10, 25, 1052 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 10, 25, 1052 คือ 1

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 10, 25, 1052 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
10 แยกตัวประกอบได้ = 2x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
25 แยกตัวประกอบได้ = 5x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
1052 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x263  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 10, 25, 1052 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ -
ตอบ ห.ร.ม.ของ 10, 25, 1052 = 😭ไม่สามารถหาห.ร.มด้วยวิธีแยกตัวประกอบได้น่ะจ๊ะ