โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 10, 12, 60, 3 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 10, 12, 60, 3 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 10, 12, 60, 3 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 10, 12, 60, 3 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 10, 12, 60, 3 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 10, 12, 60, 3 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 10 คือ
12510

ตัวประกอบของ 12 คือ
1234612

ตัวประกอบของ 60 คือ
123456101215203060

ตัวประกอบของ 3 คือ
13

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 10, 12, 60, 3 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 10, 12, 60, 3 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 10, 12, 60, 3 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ -
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 10, 12, 60, 3 = 😭ไม่สามารถหาห.ร.มด้วยวิธีแยกตัวประกอบได้น่ะจ๊ะ