โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 10, 100, 1000 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 10, 100, 1000 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 10, 100, 1000 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 10, 100, 1000 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 10, 100, 1000 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 10, 100, 1000 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 10 คือ
12510

ตัวประกอบของ 100 คือ
124510202550100

ตัวประกอบของ 1000 คือ
1245810202540501001252002505001000

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 10, 100, 1000 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 10, 100, 1000 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 10, 100, 1000 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ 2, 5
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 10, 100, 1000 = 2 x 5 = 10

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 10, 100, 1000 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)10
100
1000
5
)5
50
500
110100
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 10, 100, 1000 คือ = 2 x 5 = 10
ห.ร.ม.ของจำนวนนับอื่นๆที่น่าสนใจ