โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 1, 7 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 1, 7 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 1, 7 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 1, 7 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 1, 7 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 1, 7 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 1 คือ
1

ตัวประกอบของ 7 คือ
17

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 1, 7 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 1, 7 คือ 1

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 1, 7 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
7 แยกตัวประกอบได้ = 7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 1, 7 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 7
ตอบ ห.ร.ม.ของ 1, 7 = 7

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 1, 7 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 7 ด้วยจำนวนน้อย 1
    7
1
)7
7
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 1
ตอบ ห.ร.ม.ของ 1, 7 = 1