โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 1, 3 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 1, 3 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 1, 3 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 1, 3 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 1, 3 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 1, 3 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 1 คือ
1

ตัวประกอบของ 3 คือ
13

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 1, 3 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 1, 3 คือ 1

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 1, 3 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
3 แยกตัวประกอบได้ = 3  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 1, 3 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 3
ตอบ ห.ร.ม.ของ 1, 3 = 3

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 1, 3 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 3 ด้วยจำนวนน้อย 1
    3
1
)3
3
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 1
ตอบ ห.ร.ม.ของ 1, 3 = 1