แปลง ค.ศ. เป็น พ.ศ. และแปลง พ.ศ. เป็น ค.ศ.
โปรแกรมจะแสดงคำตอบและอธิบายวิธีแปลง พ.ศ. เป็น ค.ศ. และการแปลง ค.ศ. เป็นพ.ศ. อย่างละเอียด
***ใส่ปี พ.ศ.ได้ตั้งแต่ 1 - 9999
***ใส่ปี ค.ศ.ได้ตั้งแต่ 1 - 9999

ค.ศ. 1920 ตรงกับปี พ.ศ. อะไร

มาดูคำตอบและวิธีแปลง ค.ศ. 1920 เป็นปี พ.ศ. กันดีกว่า
เทพควิช-lnwquiz
ค.ศ. 1920 ตรงกับปี พ.ศ. 2463

คริสต์ศักราช 1920 ตรงกับปีพุทธศักราช 2463
สูตรการแปลงปี ค.ศ. เป็น พ.ศ.
พ.ศ. = ค.ศ. + 543
(สาเหตุที่ต้องเอา ค.ศ. บวก 543 ก็เพราะว่ามีการใช้ พ.ศ. ก่อน ค.ศ. เป็นเวลาถึง 543 ปี ดังนั้นถ้าจะแปลง ค.ศ. เป็น พ.ศ. ต้องเอาปี ค.ศ. บวกเข้าไป 543 ปี)

วิธีแปลง ค.ศ. 1920 เป็นปี พ.ศ.

แทนค่าตามสูตรดังนี้
พ.ศ. = ค.ศ. + 543
พ.ศ. = 1920 + 543
พ.ศ. = 2463
ตอบ ดังนั้นปี ค.ศ. 1920 ตรงกับปี พ.ศ. 2463
หากต้องการแปลง พ.ศ. 2463 กลับไปเป็นปี ค.ศ. มีวิธีดังนี้
สูตรการแปลงปี พ.ศ. เป็น ค.ศ.
ค.ศ. = พ.ศ. - 543
แทนค่าตามสูตรดังนี้
ค.ศ. = ปี พ.ศ. - 543
ค.ศ. = 2463 - 543
ค.ศ. = 1920
ตอบ ดังนั้นปี พ.ศ. 2463 ตรงกับปี ค.ศ. 1920
💡สาระความรู้เพิ่มเติม
คำอ่านภาษาไทย
ปี ค.ศ. 1920 ในภาษาไทยอ่านว่า หนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบ
ปี พ.ศ. 2463 ในภาษาไทยอ่านว่า สองพันสี่ร้อยหกสิบสาม