โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

999 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 999 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 999 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

999 มีตัวประกอบทั้งหมด = 8 ตัวดังนี้
1 x 999
3 x 333
9 x 111
27 x 37
37 x 27
111 x 9
333 x 3
999 x 1
คำตอบ 999 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 999 มีตัวประกอบทั้งหมด 8 คือ 1, 3, 9, 27, 37, 111, 333, 999