โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

998 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 998 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 998 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

998 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 998
2 x 499
499 x 2
998 x 1
คำตอบ 998 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 998 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 2, 499, 998