โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

996 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 996 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 996 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

996 มีตัวประกอบทั้งหมด = 12 ตัวดังนี้
1 x 996
2 x 498
3 x 332
4 x 249
6 x 166
12 x 83
83 x 12
166 x 6
249 x 4
332 x 3
498 x 2
996 x 1
คำตอบ 996 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 996 มีตัวประกอบทั้งหมด 12 คือ 1, 2, 3, 4, 6, 12, 83, 166, 249, 332, 498, 996