โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

994 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 994 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 994 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

994 มีตัวประกอบทั้งหมด = 8 ตัวดังนี้
1 x 994
2 x 497
7 x 142
14 x 71
71 x 14
142 x 7
497 x 2
994 x 1
คำตอบ 994 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 994 มีตัวประกอบทั้งหมด 8 คือ 1, 2, 7, 14, 71, 142, 497, 994