โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

992 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 992 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 992 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

992 มีตัวประกอบทั้งหมด = 12 ตัวดังนี้
1 x 992
2 x 496
4 x 248
8 x 124
16 x 62
31 x 32
32 x 31
62 x 16
124 x 8
248 x 4
496 x 2
992 x 1
คำตอบ 992 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 992 มีตัวประกอบทั้งหมด 12 คือ 1, 2, 4, 8, 16, 31, 32, 62, 124, 248, 496, 992