โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

990 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 990 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 990 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

990 มีตัวประกอบทั้งหมด = 24 ตัวดังนี้
1 x 990
2 x 495
3 x 330
5 x 198
6 x 165
9 x 110
10 x 99
11 x 90
15 x 66
18 x 55
22 x 45
30 x 33
33 x 30
45 x 22
55 x 18
66 x 15
90 x 11
99 x 10
110 x 9
165 x 6
198 x 5
330 x 3
495 x 2
990 x 1
คำตอบ 990 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 990 มีตัวประกอบทั้งหมด 24 คือ 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 15, 18, 22, 30, 33, 45, 55, 66, 90, 99, 110, 165, 198, 330, 495, 990