โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

989 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 989 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 989 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

989 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 989
23 x 43
43 x 23
989 x 1
คำตอบ 989 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 989 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 23, 43, 989