โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

988 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 988 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 988 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

988 มีตัวประกอบทั้งหมด = 12 ตัวดังนี้
1 x 988
2 x 494
4 x 247
13 x 76
19 x 52
26 x 38
38 x 26
52 x 19
76 x 13
247 x 4
494 x 2
988 x 1
คำตอบ 988 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 988 มีตัวประกอบทั้งหมด 12 คือ 1, 2, 4, 13, 19, 26, 38, 52, 76, 247, 494, 988