โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

986 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 986 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 986 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

986 มีตัวประกอบทั้งหมด = 8 ตัวดังนี้
1 x 986
2 x 493
17 x 58
29 x 34
34 x 29
58 x 17
493 x 2
986 x 1
คำตอบ 986 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 986 มีตัวประกอบทั้งหมด 8 คือ 1, 2, 17, 29, 34, 58, 493, 986