โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

985 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 985 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 985 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

985 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 985
5 x 197
197 x 5
985 x 1
คำตอบ 985 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 985 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 5, 197, 985