โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

984 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 984 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 984 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

984 มีตัวประกอบทั้งหมด = 16 ตัวดังนี้
1 x 984
2 x 492
3 x 328
4 x 246
6 x 164
8 x 123
12 x 82
24 x 41
41 x 24
82 x 12
123 x 8
164 x 6
246 x 4
328 x 3
492 x 2
984 x 1
คำตอบ 984 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 984 มีตัวประกอบทั้งหมด 16 คือ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 41, 82, 123, 164, 246, 328, 492, 984