โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

982 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 982 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 982 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

982 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 982
2 x 491
491 x 2
982 x 1
คำตอบ 982 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 982 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 2, 491, 982