โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

981 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 981 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 981 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

981 มีตัวประกอบทั้งหมด = 6 ตัวดังนี้
1 x 981
3 x 327
9 x 109
109 x 9
327 x 3
981 x 1
คำตอบ 981 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 981 มีตัวประกอบทั้งหมด 6 คือ 1, 3, 9, 109, 327, 981