โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

980 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 980 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 980 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

980 มีตัวประกอบทั้งหมด = 18 ตัวดังนี้
1 x 980
2 x 490
4 x 245
5 x 196
7 x 140
10 x 98
14 x 70
20 x 49
28 x 35
35 x 28
49 x 20
70 x 14
98 x 10
140 x 7
196 x 5
245 x 4
490 x 2
980 x 1
คำตอบ 980 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 980 มีตัวประกอบทั้งหมด 18 คือ 1, 2, 4, 5, 7, 10, 14, 20, 28, 35, 49, 70, 98, 140, 196, 245, 490, 980