โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

979 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 979 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 979 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

979 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 979
11 x 89
89 x 11
979 x 1
คำตอบ 979 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 979 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 11, 89, 979