โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

978 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 978 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 978 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

978 มีตัวประกอบทั้งหมด = 8 ตัวดังนี้
1 x 978
2 x 489
3 x 326
6 x 163
163 x 6
326 x 3
489 x 2
978 x 1
คำตอบ 978 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 978 มีตัวประกอบทั้งหมด 8 คือ 1, 2, 3, 6, 163, 326, 489, 978