โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

976 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 976 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 976 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

976 มีตัวประกอบทั้งหมด = 10 ตัวดังนี้
1 x 976
2 x 488
4 x 244
8 x 122
16 x 61
61 x 16
122 x 8
244 x 4
488 x 2
976 x 1
คำตอบ 976 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 976 มีตัวประกอบทั้งหมด 10 คือ 1, 2, 4, 8, 16, 61, 122, 244, 488, 976